สอบถามข้อมูล

ใส่ข้อมูลที่ต้องการสอบถาม

Image

TYPE :ตู้ลม

MAKER :AIRMAN

MODEL :PDS130SC

SERIAL :B3C5B20864

YEAR :2006

LOCATION :PCC Bangphra FZ

ITEM CODE :AIR0184

*Your Name
*Phone Number
*E-Mail
*Message