สอบถามข้อมูล

ใส่ข้อมูลที่ต้องการสอบถาม

Image

TYPE :รถบดหน้าเหล็กหลังยาง

MAKER :HITACHI

MODEL :RC35-3

SERIAL :8GPP60150265

YEAR :2003

LOCATION :PCC Bangphra FZ

ITEM CODE :RL0131

*Your Name
*Phone Number
*E-Mail
*Message