สอบถามข้อมูล

ใส่ข้อมูลที่ต้องการสอบถาม

Image

TYPE :รถผสมคอนกรีต

MAKER :ISUZU

MODEL :U-CXZ71U

SERIAL :CXZ71J-3013027

YEAR :1994

LOCATION :ไม่ได้ระบุ

ITEM CODE :TRU0023

*Your Name
*Phone Number
*E-Mail
*Message